เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

สถานที่ท่องเที่ยว

     น้ำตกดาดาด

           มีลักษณะน้ำใสและไหลแรงตลอดทั้งปี บริเวณเป็นตาดมีเกาะแก่งหิน เต็มตลอดความกว้างของน้ำชี มีต้นหว้าน้ำขึ้นแซมระหว่างซอกหิน ความต่างระดับที่ลดหลั่นลาดลงมาตลอดแนวยาวตั้งแต่จุดเริ่มต้นตาดน้ำจนถึงน้ำตกที่ไม่สูงมากนักน้ำตกดาดาดนี้จะมีลักษณะน้ำไหลดาดาดลงมาตามแก่งหิน ซึ่งงามราวเนรมิต น้ำตกแห่งนี้ชาวบ้านตำบลวังชมภูจะช่วยกันดูแลทั้งเรื่องความสะอาด รักษาสภาพให้งดงามตามธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ ใครที่อยากไปชมน้ำตกที่งดงามในแง่มุมที่ธรรมชาติแต่งแต้มไว้อย่างลงตัว เชิญได้ที่ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 

    รอยเท้าไดโนเสาร์ เก่าแก่ที่สุดในโลก          

            ตั้งอยู่บริเวณลานหินริมตลิ่งลำน้ำชี เขตบ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้พบรอยเท้าไดโนเสาร์จำนวนไม่ต่ำกว่า 80 รอย บนลานหินทรายพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตรพบว่ารอยเท้าที่ปรากฏมี 3 ลักษณะ  ลักษณะแรกเป็นแนวทางเดินรอยเท้าทรงกลมมนคล้ายรอยเท้าของช้าง จำนวนไม่ต่ำกว่า 17 รอย คาดว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ซอโรพอดหรือไดโนเสาร์สี่เท้าขนาดใหญ่กินพืช ลักษณะที่ 2  เป็นแนวทางเดินของรอยเท้า 3 นิ้ว คล้ายเท้านก ไม่ต่ำกว่า 15 รอย คาดว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์คาร์โนซอร์ หรือไดโนเสาร์สองเท้าขนาดใหญ่กินเนื้อ  ส่วนลักษณะที่ 3 เป็นแนวทางเดินของรอยเท้า 2 กีบ คล้ายเท้าควายจำนวนไม่ต่ำกว่า 29 รอย  และจำนวน 19 รอย ลักษณะที่ 3 นี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นรอยไดโนเสาร์ หรือสัตว์เลื้อยคลานประเภทใด แต่คาดว่าเป็นรอยเท้าพวกใหม่ที่น่าจะยังไม่เคยพบมาก่อน

Visitors: 15,210