เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 พร้อมการเปิดเผยราคากลาง ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด จำนวน 10 โครงการ ดังนี้


1. โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 352,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 307,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าาน บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 302,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 304,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 297,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนางแดดเหนือ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 305,000 บาท

7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ClodMix ทับหน้าถนน คสล.หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 งบประมาณ 280,000 บาท

8. โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลพื้นที่ตำบลวังขมภู งบประมาณ 307,000 บาท

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิดภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 307,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 154,000 บาท


กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึง 7 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู และในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง)

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง) เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึง 7 มกราคม 2558 หมายเลขโทรศัพท์ 044810488


               
Visitors: 15,630