เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
Visitors: 15,630