เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 พร้อมการเปิดเผยราคากลางตามที่ ป.ป.ช.กำหนด
Visitors: 15,630