เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

รับสมัครสอบนักบริหารงานทั่วไป 14 พ.ค.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) สนใจสอบถามรายละเอียด 0444810488
 
Visitors: 15,630