เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

สอบราคา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภูมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

       
Visitors: 15,630