เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

ปีงบประมาณ 2559 e-Auction ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

           

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (ประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

 

Visitors: 15,211