เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศประมูลราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8

ประกาศประมูลราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8

       
Visitors: 15,630